Poradnik - Dokumentacja API

Wyniki

Lista operacji dla zasobu

Nazwa URL Opis
Wyniki zbiorcze /results/aggregated/:id_survey Operacja zwraca wyniki ankiety w formacie CSV. Postać odpowiedzi jest identyczna z postacią pliku CSV z zbiorczymi wynikami eksportowanymi w interfejsie webankieta.pl. Przykładowy plik ze zbiorczymi wynikami można pobrać tutaj
Wyniki surowe /results/raw/:id_survey Operacja zwraca wyniki ankiety w formacie CSV. Postać odpowiedzi jest identyczna z postacią pliku CSV z surowaymi wynikami eksportowanymi w interfejsie webankieta.pl. Przykładowy plik z surowaymi danymi można pobrać tutaj
Meta dane (JSON) /results/meta/:id_survey Operacja zwraca meta informacje o zebranych wynikach ankiety w formacie JSON. Format odpowiedzi jest opisany poniżej.
Wyniki surowe (JSON) /results/paginated-json/:id_survey Operacja zwraca wyniki ankiety (wraz z meta danymi) w formacie JSON. Format odpowiedzi jest opisany poniżej. Wyniki są zwracane po 10 rekordów, najnowszy znajduje się na pierwszej pozycji.

Wyniki zbiorcze

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/results/aggregated/:id_survey

Parametry opcjonalne (POST)

Nazwa Opis
id_response ID wypełnienia wykorzystywane przy wypełnianiu. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano token
token Token respondenta użyty do wypełnienia ankiety. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano id_response
external_key Zewnętrzny paramter śledzący respondenta nadawany przez system klienta
sm_client_id Identyfikator klienta z systemu Sales Manago. Umieszczany w wypełnieniu tylko wtedy kiedy konto i ankieta mają włączoną integrację z Sales Manago.
lower_response_date Najstarsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce później niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).
upper_response_date Najmłodsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce wcześniej niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).

Przykładowa odpowiedź

CSV goes here

Zwracane błędy

 • 400 Bad request – Nieprawidłowy format daty.
 • 401 Unauthorized – Użytkownik odwołuje się do obcego zasobu.
 • 404 Not Found – Nie znaleziono ankiety o podanym :id_survey.
 • 406 Not Acceptable – Nie przekazano parametru :id_survey.
 • 409 Conflict – Przekazano jednocześnie parametry :id_response oraz :token.

Wyniki surowe

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/results/raw/:id_survey

Parametry opcjonalne (POST)

Nazwa Opis
id_response ID wypełnienia wykorzystywane przy wypełnianiu. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano token
token Token respondenta użyty do wypełnienia ankiety. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano id_response
external_key Zewnętrzny paramter śledzący respondenta nadawany przez system klienta
lower_response_date Najstarsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce później niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).
upper_response_date Najmłodsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce wcześniej niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).
unfinished Parametr decydujący o tym, czy zostaną uwzględnione również niedokończone (częściowe) wypełnienia.

Przykładowa odpowiedź

CSV goes here

Zwracane błędy

 • 400 Bad request – Nieprawidłowy format daty.
 • 401 Unauthorized – Jeżeli użytkownik odwołuje się do obcego zasobu.
 • 404 Not Found – Jeżeli nie znaleziono ankiety o podanym :id_survey.
 • 406 Not Acceptable – Jeżeli nie przekazano parametru :id_survey.
 • 409 Conflict – Przekazano jednocześnie parametry :id_response oraz :token.

Meta dane na temat zebranych wyników (JSON)

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/results/meta/:id_survey

Parametry opcjonalne (POST)

Nazwa Opis
id_response ID wypełnienia wykorzystywane przy wypełnianiu. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano token
token Token respondenta użyty do wypełnienia ankiety. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano id_response
external_key Zewnętrzny paramter śledzący respondenta nadawany przez system klienta
lower_response_date Najstarsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce później niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).
upper_response_date Najmłodsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce wcześniej niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).
unfinished Parametr decydujący o tym, czy zostaną uwzględnione również niedokończone (częściowe) wypełnienia.

Przykładowa odpowiedź

[
 {
  "meta": {
    "id": 123456,
    "ip": "127.0.0.1",
    "referer": "http:\/\/facebook.com",
    "date_start": "2014-02-01 12:00:00",
    "date_response": "2014-02-02 12:00:00",
    "finished": "1",
    "external_key": "mailing",
    "token": "12fh47",
    "e-mail": "jan@kowalski.pl",
    "label1": "Jan",
    "label2": "Kowalski",
    //....
    "label10": "Mr."
  },
  "time": {
    "real": "9:05",
    "total": "10:10"
  }
 },{
  //next record
 }
]

Zwracane błędy

 • 400 Bad request – Nieprawidłowy format daty.
 • 401 Unauthorized – Jeżeli użytkownik odwołuje się do obcego zasobu.
 • 404 Not Found – Jeżeli nie znaleziono ankiety o podanym :id_survey.
 • 406 Not Acceptable – Jeżeli nie przekazano parametru :id_survey.
 • 409 Conflict – Przekazano jednocześnie parametry :id_response oraz :token.

Wyniki surowe (JSON)

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/results/paginated-json/:id_survey

Parametry opcjonalne (POST)

Nazwa Opis
id_response ID wypełnienia wykorzystywane przy wypełnianiu. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano token
token Token respondenta użyty do wypełnienia ankiety. Nie można przekazać parametru jeżeli jednocześnie przekazano id_response
external_key Zewnętrzny paramter śledzący respondenta nadawany przez system klienta
lower_response_date Najstarsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce później niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).
upper_response_date Najmłodsza możliwa data wypełnienia ankiety. Przy wykorzystaniu tego paramteru zostaną zwrócone tylko takie wypełnienia, które miały miejsce wcześniej niż przekazana data Data musi być przekazana w formacie YYYY-MM-DD (np. 2011-11-20).
unfinished Parametr decydujący o tym, czy zostaną uwzględnione również niedokończone (częściowe) wypełnienia.
order Parametr decydujący o tym, czy wyniki pojawią się w kolejności od najnowszego do najstarszego, czy odwrotnie. Domyślnie parametr przyjmuje wartość desc a operacja wyświetla wyniki od najnowszego do najstarszego wypełnienia.
page Parametr decydujący o tym, która strona zostanie wyświetlona.
limit Parametr decydujący o tym ile rekordów zostanie wyświetlony w jednej odpowiedzi. maksymalna wartość parametru wynosi 200. Domyslna wartość wynosi 10..

Przykładowa odpowiedź

[
 {
  "meta": {
    "id": 123456,
    "ip": "127.0.0.1",
    "referer": "http:\/\/facebook.com",
    "date_start": "2014-02-01 12:00:00",
    "date_response": "2014-02-02 12:00:00",
    "finished": "1",
    "external_key": "mailing",
    "token": "12fh47",
    "e-mail": "jan@kowalski.pl",
    "label1": "Jan",
    "label2": "Kowalski",
    //....
    "label10": "Mr."
  },
  "time": {
    "real": "9:05",
    "total": "10:10",
    "page1": "20",
    "page2": "30",
    "page3": "40",
    //....
    "pageN": "10"
  },
  "questions":{
   //Pytanie jednokrotnego wyboru
   "1457974":{ //ID pytania
    "number":1, //numer pytania
    "content":"Pytanie jednokrotnego wyboru", //Treść pytania
    "answers":{ //udzielone odpowiedzi
     "3":"inne, jakie?", //numer odpowiedzi, treść dopowiedzi
     "other3":"moja odpowiedź" // własna odpowiedź wpisana w trzecim  wierszu
    }
   },
   //Pytanie wielokrotnego wyboru
   "1457975":{
    "number":2,
    "content":"Pytanie wielokrotnego wyboru",
    "answers":{
     "2":"kawa", //numer odpowiedzi, treść dopowiedzi
     "3":"inne jakie",
     "other3":"herbata" // własna odpowiedź wpisana przez resp. w wierszu trzecim
    }
   },
   //Pytanie macierzowe jednokrotne
   "1457976":{
    "number":3,
    "content":"Pytanie macierzowe jednokrotne",
    "answers":{
     "1":{ //numer odpowiedzi/wiersza
      "2":"nie" //numer zakresu (kolumny), treść zakresu
     },
     "2":{
      "3":"nie wiem"
     },
     "3":{
      "2":"nie"
     },
     "justif2":"bo tak uważam", //usazadnienie dla odpowiedzi w wierszu numer 2
     "other3":"moja odpowiedz" //odpowiedz respondenta w wierszu 3
    }
   },
   //Pytanie macierzowe wielokrotne
   "1457977":{
    "number":4,
    "content":"Pytanie macierzowe wielokrotne",
    "answers":{
     "1":{ //numer odpowiedzi/wiersza
      "1":"tak", //numer zakresu (kolumny), treść zakresu
      "2":"nie"
     },
     "2":{
      "2":"nie",
      "3":"nie wiem"
     },
     "3":{
      "1":"tak",
      "2":"nie"
     },
     "other3":"my answer" //odpowiedz respondenta w wierszu 3
    }
   },
   //Pytanie macierzowe otwarte
   "1898235":{
    "number":1,
    "content":"Pytanie macierzowe otwarte",
    "answers":{
     "1":{ //numer odpowiedzi
      "1":"a", //odpowiedź wpisana w odpowiedzi nr 1 w kolumnie nr 1
      "2":"b",
      "3":"c"
     },
     "2":{
      "1":"d",
      "2":"e",
      "3":"f"
     },
     "3":{
      "1":"g",
      "2":"h",
      "3":"i"
     },
     "4":{
      "1":"j",
      "2":"k",
      "3":"l"
     }
    }
   }
   //Pytanie otwarte
   "1457978":{
    "number":5,
    "content":"Pytanie otwarte",
    "answers":[ //kolejne odpowiedzi
     "Open answer"
    ]
   },
   //Pytanie rankingowe
   "1457979":{
    "number":6,
    "content":"Pytanie rankingowe",
    "answers":{
     "1":3, // numer odpowiedzi, pozycja
     "2":2,
     "3":1
    }
   },
   //Lista rozwijalna
   "1457980":{
    "number":7,
    "content":"Lista rozwijalna",
    "answers":{
     "2":"Element 2" //numer odpowiedzi, treść odpowiedzi
    }
   },
   //Pytanie formularz
   "1457981":{
    "number":8,
    "content":"Pytanie formularz",
    "answers":{
     "1":"Jan", //numer odpowiedzi, odpowiedź respondenta
     "2":"Kowalski"
    }
   },
   //Pytanie suwakowe
   "1457982":{
    "number":9,
    "content":"Pytanie suwakowe",
    "answers":{
     "1":10 //Numer odpowiedzi/wiersza, pozycja suwaka
    }
   },
   //Pytanie o liczbę
   "1457983":{
    "number":10,
    "content":"Pytanie o liczb\u0119",
    "answers":[ //kolejne odpowiedzi
     "124"
    ]
   },
   //Pytanie o e-mail
   "1457984":{
    "number":11,
    "content":"Podaj sw\u00f3j e-mail",
    "answers":[ //kolejne odpowiedzi
     "jan@kowalski.pl"
    ]
   },
   //Pytanie o datę
   "1457985":{
    "number":12,
    "content":"Podaj dat\u0119 urodzin",
    "answers":[ //Kolejne odpowiedzi
     "23/05/2014"
    ]
   },
   //Pytanie o ustalonej sumie odpowiedzi
   "1457986":{
    "number":13,
    "content":"Ustalona suma odpowiedzi",
    "answers":{
     "1":80, //numer odpowiedzi, odpowiedź wpisana przez respondenta
     "2":20
    }
   }
   //Pytanie NPS
   "1457974":{ //ID pytania
    "number":14, //numer pytania
    "content":"Na ile by\u0142by\u015b w stanie poleci\u0107 nasze us\u0142ugi swoim znajomym?", //Treść pytania
    "answers":{ //udzielone odpowiedzi
     "10":"9", //numer odpowiedzi, treść dopowiedzi
     "other4":"Bo jesteście świetni!" // własna odpowiedź wpisana w trzecim  wierszu
    }
   },
   //Pytanie przeciągnij i upuść
   "1457976":{
    "number":3,
    "content":"Pytanie przeciagnij i upuść",
    "answers":{
     "1":{ //numer odpowiedzi/wiersza
      "2":"wiosna" //numer grupy, treść grupy
     },
     "2":{
      "3":"lato"
     },
     "3":{
      "2":"jesień"
     }
    }
   },
  },
  "points": { //Sekcja opcjonlana, obecna tylko dla ankiet typu Test
    "max": 100, //maksymalna liczba punktów do zdobycia
    "total": 80, //liczba zdobytych punktów
    "percentage_result": "80%", //wynik procentowy
    "feature1": { //wyniki dla cechy numer 1
      "sum": 40,
      "avg": "4.5"
    },
    "feature2": {
      "sum": 30,
      "avg": "3.5"
    }
  },


  "feedback": "This is the feedback for respondent in a test" // Informacja zwrotna
 },{
  //next record
 }
]

Zwracane błędy

 • 400 Bad request – Nieprawidłowy format daty.
 • 401 Unauthorized – Jeżeli użytkownik odwołuje się do obcego zasobu.
 • 404 Not Found – Jeżeli nie znaleziono ankiety o podanym :id_survey.
 • 406 Not Acceptable – Jeżeli nie przekazano parametru :id_survey.
 • 409 Conflict – Przekazano jednocześnie parametry :id_response oraz :token.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi