Poradnik - Dostęp i bezpieczeństwo

Tokeny generowane na żądanie (user token)

Jeśli chcemy zautomatyzować proces badań w naszej firmie, potrzebujemy możliwości nadawania tokena w sposób automatyczny, bez wcześniejszego definiowania respondenta czy importowania do systemu listy adresatów e-mail. W tym przypadku przychodzi z pomocą user token, czyli token który nie jest generowany przez Webankietę, a nadawany jest przez klienta. Ma on te same właściwości co klasyczny token (blokada przed możliwością kilkukrotnego wypełnienia i indentyfikacja odpowiedzi respondenta), ale może być to np. ID klienta, które przekazywane jest w linku do ankiety. Aby wygenerować taki token, konieczne jest zaangażowanie działu IT w budowę prostego skryptu generującego unikalne linki do ankiety w niżej opisany sposób.

Opis

user_token jest dodawany jako klasyczny parametr typu GET do URL-a ankiety. Parametr mozna stosować tylko kiedy ankieta ma ustawiony najwyższy poziom bezpieczeństwa z włączoną identyfikacją respondentów. Wówczas ankietę można wypełnić tylko jeden raz dla konkretnej wartości parametru, a do wypełnienia dołączony zostanie przekazany dodany parametr, co pozwoli na późniejszą identyfikację wypełnienia i powiązanie go z konkretnym respondentem.

W towarzystwie parametru user_token można przekazać też dodatkowe etykiety dla tego kontaktu, tak by pełniły funkcję dodatkowych informacji o respondencie (np. segment klienta, dział pracownika, numer obsługującego konsultanta). Przekazanie tych informacji pozwala na dalsze filtrowanie i segmentację wyników według wartości przekazanych w etykietach.

Przykładowe adresy URL

https://www.webankieta.pl/ankieta/123/badanie-satysfakcji.html?user_token=123456

http://ankieta.mojafirma.pl?user_token=54123312&l1=vip&l2=uk45

 

Opis parametrów

 

Nazwa Opis
user_token    Jest to dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.
l1  Pierwsza etykieta kontaktu. Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.
l2 Druga etykieta kontaktu. Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.
l3 Trzecia etykieta kontaktu. Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.
l4 Czwarta etykieta kontaktu. Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.
l5 Piąta etykieta kontaktu. Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.
l6 Szósta etykieta kontaktu. Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.
l7 Siódma etykieta kontaktu. Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.
l8 Ósma kontaktu. Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.
l9 Dziewiąta etykieta kontaktu. Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych.
Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.

 

Prezentacja i analiza wyników

Jeżli parametr user_token zostanie przekazany w linku do ankiety, informacja ta pojawi się w następujących miejscach:

  • Zakładce „Zbieraj” -> „Offline (wydruk tokenów)” jako nowi respondenci, gdzie etykietą będzie user_token
  • Eksport surowych danych do CSV
  • Eksport surowych danych do XLSX
  • Eksport do SPSS

W przypadku surowych danych i pliku SPSS (oprócz systemowego tokena), będzie to odpowiednia kolumna w Excelu lub dodatkowa zmiena V w SPSS.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi