Poradnik - Słownik pojęć

Skala Stapela

Postawy, obiekty czy zjawiska można oceniać według różnych kryteriów. Jednym ze sposobów dokonywania ich pomiarów jest Skala Stapela, której nazwa pochodzi od nazwiska jej twórcy – holenderskiego badacza Jana Stapela.

W tej skali pomiarowej ocena dokonywana jest przez przypisanie danemu obiektowi czy postawie określonej wartości: od -5 do 5. Oba końce skali oznaczone są przymiotnikami opisującymi skrajne cechy, jakie ma obiekt czy zjawisko poddawane ocenie. Przy wartości -5 znajdzie się zatem przykładowo opis: W ogóle nie przydatny, a przy 5: Zdecydowanie przydatny. Warto wspomnieć, że Skala Stapela nie przewiduje punktu zero, czyli nie pozwala ocenić obiektu w sposób neutralny.

Twórz ankiety z wykorzystaniem skali Stapela

Za pomocą naszego programu możesz w szybki i prosty sposób stworzyć ankiety i testy online, wykorzystujące Skalę Stapela i inne sposoby prezentacji odpowiedzi, np. Skalę Likerta czy Rang.

Przetestuj bezpłatnie

Bez karty kredytowej · Zrezygnuj kiedy chcesz · Program zgodny z RODO

Skala Stapela — przykład:

Skala stworzona w narzędziu Webankieta może wyglądać w taki sposób:

Do jej stworzenia wykorzystane zostało pytanie macierzowe jednokrotnego wyboru.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi