Poradnik - Instrukcje

Integracja z SALESmanago – opis działania

Wygoda użytkowników i dopasowanie narzędzia do ich indywidualnych potrzeb to jedne z priorytetów Webankiety. Dlatego jedną z funkcji jest możliwość integracji z innymi platformami, między innymi z SALESmanago– platformą marketing automation, dzięki której firmy mogą zwiększać swoje przychody poprzez dostarczanie klientom spersonalizowanych ofert.

Celem integracji jest umożliwienie użytkownikom Webankiety przeniesienie danych z wypełnień ankiet (pytań i odpowiedzi) do SALESmanago – a konkretnie do listy kontaktów na platformie SALESmanago. Innymi słowy: zintegrowanie obu platform może spowodować automatyczne podnoszenie i aktualizowanie informacji o kontach (np. adresach e-mail respondentów).

Jak rozpocząć integrację?

 1. W  pierwszej kolejności w zakładce Ustawienia konta na koncie użytkownika w Webankiecie należy odnaleźć sekcję Sales manago. 

Informacje, które musimy skopiować do Ustawień konta w Webankiecie to: endpoint, client ID oraz API secret.

Klucze API i dane do SALESmanago konfiguruje się tylko raz – na etapie całego konta, a nie dla pojedynczej ankiety. Klucze można uzyskać z panelu SALESmanago. Wystarczy wejść w Ustawienia (konta), wybrać zakładkę: Integrację (Integrations), następnie Settings i podzakładkę: API Access.

 1. Aby dana ankieta przesyłała dane do SALESmanago należy przejść do Ustawień ankiety (w zakładce Ustawienia w panelu po lewej stronie) i zaznaczyć opcję: Prześlij wyniki ankiety do profilu użytkownika w SALESmanago (na samym dole strony).

Włączając tę opcję w ustawieniach ankiety jednocześnie definiujemy tag jakim będą oznaczane kontakty, które zostaną dodane lub zaktualizowane przez tę konkretną ankietę.

Po kliknięciu: Zapisz integracja zaczyna działać w wybranej ankiecie. Oznacza to, że po jej wypełnieniu dane przesłane zostaną do konta użytkownika w SALESManago.

Integracja może działać w dwóch trybach:

 1. W przypadku, gdy w  stworzonej przez użytkownika ankiecie znalazło się pytanie typu e-mail.

Wówczas, na podstawie odpowiedzi w pierwszym pytaniu z ankiety typu e-mail, integracja wyszukuje w bazie kontaktów na koncie w SALESMango kontaktu z konkretnym adresem e-mail. W przypadku, gdy:

  • kontakt zostanie odnaleziony, obecne dane są aktualizowane o nowe pola,
  • kontakt nie zostanie odnaleziony – system stworzy w SALESmanago nowy kontakt wraz z polami.
 1. W przypadku, gdy do respondentów zostanie wysłany link do ankiety z aplikowanym parametrem smclientid – GET (?smclientid=…):
  • na podstawie przesłanego clientId – wyszukiwany jest kontakt w bazie kontaktów SalesManago i jest on aktualizowany o nowe pola,
  • id kontaktu z systemu salesManago można uzyskać przez przycisk Generate URL dostępny w szczegółach kontaktu (CRM -> Contacts List).

Warto wiedzieć, że:

 • Integracja to jedna z dodatkowych usług, do których dostęp można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z naszym konsulatem. Możliwe jest dodanie tej funkcji do dowolnego typu konta.
 • Integracja wykorzystuje metody upsert oraz update w API SalesManago. Dane wysyłane są natychmiast po wypełnieniu ankiety przez respondenta, a więc wszystkie odpowiedzi i pytania z ankiety przesyłane są automatycznie do SALESManago – dane są tam dodawane lub aktualizowane.
 • Aby zobaczyć nowe lub zaktualizowane kontakty należy wejść w zakładkę CRM, a następnie Lista kontaktów (Contacts List) na swoim koncie SALESmanago.
 • Dane ankiety są widoczne w szczegółach danego kontaktu w podzakładce Custom details. Pola zawierają słowo: “ankieta.” + treść pytania (spacje zastąpione zostały myślnikami, a z treści są usunięto polskie znaki), wartości pól to odpowiedzi z pytań.
 • Należy mieć na uwadze że długość wartości pola nie może być dłuższa niż 255 znaków. Oznacza to, że w przypadkach dłuższych wartości dane w SALESManago mogą być niekompletne.
 • Do kontaktu dodawany jest tag (segment) – taki jaki został zdefiniowany wcześniej w ustawieniach ankiety.

Zdecyduj się na integrację z SALESmanago, jeżeli:

 • interesuje Cię profiling, czyli możliwość kategoryzowania i przekazywania danych pochodzących z ankiet do kolejnych lejków sprzedażowych – integracja pozwoli Ci na automatyczne zbieranie i aktualizowanie danych o kontakcie (który istnieje już w systemie SalesManago)
 • chcesz stworzyć landing page sprzedażowy zbierający leady – ankietę można wykorzystać tu doskonale jako narzędzie do gromadzenia kontaktów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi