Poradnik - Instrukcje

Integracja z Google Tag Manager (GTM) – opis działania

Niektóre z integracji oferowanych przez platformę Webankieta przeprowadzane są jedynie w ramach dodatkowo płatnej, eksperckiej usługi customJS, która realizowana jest dla klientów platformy według odrębnych zasad. To takich integracji należy możliwość połączenie Webankiety z kontem użytkownika na Google Tag Manager (GTM – darmowym, intuicyjnym i narzędziem, które pomaga marketerom kontrolować fragmenty kodów i tagi).

Co obejmuje integracja Webankiety i Google Tag Manager

 

CustomJS w ramach której tworzona jest integracja może obejmować np.:

  • Wpięcie kodu GTM (możliwość umieszczenia własnych tagów/kodów)
  • Dodatkowe eventy – np. kliknięcie eventu w przycisk

Dodawanie customowego kodu GTM klienta jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy ankieta jest podpięta do customowej domeny klienta.

Jak uruchomić kod widgeta za pomocą GTM

  1. Aby uruchomić widget za pomocą Google Tag Managera skopiuj kod widgeta dostępny z zakładki Zbieranie -> Kod widgeta

 

2. Wskazany kod wstaw w odpowiednie miejsce w GTM.

3. Następnie należy skonfigurować tag:

4. W kolejnym kroku wybieramy typ tagu jaki nas interesuje:

5. W tym kroku dodajemy kod widgeta, który pobraliśmy z panelu Webankiety.

6.Konieczne jest dopisanie następującego kodu, aby móc wywołać widget:

<script type=”text/javascript”>

superWidget.initWidget();

superWidget.showWidget();

</script>

Dzięki temu wyświetlenie widgeta osadzonego w ten sposób będzie możliwe.

7. Następnie przechodzimy do dodania reguł wyświetlania:

8. To już będzie ostatni krok naszej konfiguracji, w które zapisujemy i uruchamiamy zmiany.

Co dzięki integracji zyskasz w praktyce?

Użytkownik Webankiety uzyskuje możliwość wpięcia kodu, który:

  • po wejściu respondenta na stronę z ankietą, automatycznie wysyła informację do Google Analytics,
  • pozwala klientowi na dołączenie do ankiety różnych skryptów, takich jak np. Hotjar,
  • wysyła do Google Analytics informację o tym, że respondent kliknął lub wybrał określoną funkcję w ankiecie (w zależności od potrzeb – np. konkretne pytanie/odpowiedź, button Dalej/Wyślij/Wstecz).

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi