Poradnik - Analiza wyników

Centrum pobierania – nowa forma ściągania danych z platformy Webankieta.pl

Jedną z głównych funkcji platformy Webankieta.pl jest możliwość generowania plików w oparciu o odpowiedzi użytkowników, którzy wzięli udział w Twoim badaniu. Mogą to być różnego rodzaju raporty, listy respondentów czy surowe dane zapisane w różnych formatach plików.

Zdajemy sobie sprawę, że każdy plik wygenerowany w oparciu o dane pochodzące z badania, może zawierać wrażliwe dane dotyczące Twojej firmy. Dlatego w Webankieta.pl wprowadziliśmy nowe rozwiązanie – Centrum pobierania plików.

Co się zmieni?

Od dzisiaj w panelu użytkownika, w menu głównym, widocznym po lewej stronie ekranu pojawi się nowa zakładka: „Centrum pobierania”. W tym miejscu agregowane będą wszystkie pliki, które wygenerowane zostały w platformie na Twoim koncie. Pliki będą przechowywane na serwerze i gotowe do pobrania przez 7 dni od daty ich wygenerowania. Po upływie tego okresu, informacja o tym, że raport lub inny plik został wygenerowany będzie wciąż widoczna w „Centrum pobierania”, jednak ponowne ściągnięcie pliku nie będzie już możliwe.

W związku z tym, wstrzymane zostanie również wysyłanie wygenerowanych plików na skrzynki email. Tym samym nie będzie już możliwości zlecenia wygenerowania pliku i wysłania go na wskazany w platformie adres email. Wyjątkiem od tej reguły będą raporty cykliczne – ich dystrybucja na wskazane adresy nadal będzie możliwa.

Rozwiązanie to ma na celu przede wszystkim jeszcze lepsze zabezpieczenie danych, zawartych w wygenerowanych plikach. Wpłynie ono znacząco nie tylko na ochronę poufnych informacji firmy, ale zwiększy też bezpieczeństwo danych osobowych.

Jak to będzie działać?

Od tej pory, aby uzyskać jakikolwiek plik z platformy Webankieta.pl, należy zalogować się do swojego panelu użytkownika. Miejsca w których można rozpocząć eksportowanie danych do pliku pozostają bez zmian.

Po wysłaniu do platformy Webankieta.pl prośby o wygenerowanie pliku, system sam podejmie decyzję, czy może wygenerować go w czasie rzeczywistym. Jeśli rozmiary i poziom złożoności danych jest na tyle duży, że generowanie nie może odbyć się tu i teraz, użytkownik zostanie o tym poinformowany.

W pierwszym przypadku, proces ściągania pliku przez przeglądarkę rozpocznie się od razu i odbędzie się to tak samo, jak w przypadku wielu innych plików ściąganych przez przeglądarkę. Po jego zakończeniu, plik znajdzie się na twardym dysku Twojego urządzenia. Dodatkowo, informacja o wygenerowaniu pliku zostanie odnotowana w „Centrum pobierania”, gdzie przez 7 dni plik będzie dostępny do ponownego pobrania. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo (ściągnięcie pliku może odbyć się tylko po zalogowaniu do platformy), wygodę (proces ściągania pliku rozpoczyna się od razu po wysłaniu żądania do platformy) oraz pewność (przez 7 dni możesz wrócić do pliku i ściągnąć go ponownie w „Centrum pobierania”).

W drugim przypadku, użytkownikowi zostanie wyświetlona informacja o rozpoczęciu generowania pliku oraz zaproszenie do odwiedzenia „Centrum pobierania”. Po przejściu do „Centrum pobierania” będzie można śledzić status dla każdego swojego pliku. Platforma w tym zakresie przewiduje trzy stany, widoczne w kolumnie „Status”:

 • Oczekiwanie – generowanie pliku jeszcze nie zostało rozpoczęte,
 • Generowanie – proces generowania pliku jest w trakcie,
 • Gotowy – plik został wygenerowany i jest gotowy do ściągnięcia,
 • Błąd generowania – nie udało się wygenerować pliku, zalecamy kontakt z Działem Technicznym Webankieta.pl,
 • Usunięty przez system – plik został usunięty z serwerów po 7 dniach od ich wygenerowania.

Dodatkowo po zakończeniu generowania pliku, platforma wyśle na Twój adres email informację potwierdzającą ten fakt wraz z zaproszeniem do odwiedzenia „Centrum pobierania”.

Co zobaczę na stronie „Centrum pobierania”?

W „Centrum pobierania” można znaleźć kolejne pliki, które wygenerowane zostały przez Ciebie podczas pracy na platformie Webankieta. Kolejne wiersze oznaczają jeden plik i uszeregowane są chronologicznie. Te, które wygenerowane zostały w ciągu ostatnich 7 dni będą gotowe do ściągnięcia, starsze tej możliwości mieć nie będą.

W każdym wierszu będzie można znaleźć następujące informacje na temat danego pliku (od lewej):

 • Nazwa pliku – określa typ danych, jakie zawiera plik np. „Raport”,
 • Źródło – określa miejsce w platformie Webankieta.pl z którego nastąpiło żądanie wygenerowania pliku,
 • Format – określa format, w którym został wygenerowany plik,
 • Status – omawiany wyżej, określa stan procesu generowania pliku,
 • Ostatnia aktualizacja – data ostatniej zmiany statusu,
 • Ikony pobierania oraz usunięcia pozycji z listy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi